Bilgi Adamı Aristotales

Bilgi Adamı Aristotales

Bilgi Adamı Aristotales ; ”Poetika” adlı eseriyle çağdaş politikanın, ”Ruh Üzerine” adlı denemesiyle ise bugünkü psikolojinin temellerini atmıştır. Bununla birlikte batı düşünce tarihini büyük ölçüde etkilemiş, bir çok kuramın babası, filozof, bilgi adamı. Böylelikle Aristotales, M.Ö 384 yılında Ege Denizinde bulunan Stagira adasında doğdu.

Aristo’nun büyük babası Nicomachus, Büyük İskender’in büyük babasının saray hekimiydi. Dolayısıyla sarayla olan bu yakın ilişki, Aristo’nun yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir.

Bilgi Adamı Aristotales- Eğitimi ve Eğitmenliği

Aslında Aristo eğitimine Eflatun’un akademisinde başladı. Aslında Eflatun’un en gözde öğrencisiydi. Daha sonra akademiyi bitirdiğinde yakın arkadaşı Hermias’ın kız kardeşiyle evlendi ve bir oğlu oldu. Bununla birlikte Hermias, Persler tarafından çarmıha gerilerek öldürülünce, Aristo dostunun anısına bir kaside yazdı.

Aristo, Büyük İskender’in öğretmenliğine atandığında, Mitylene’de deniz hayvanları ve diğer konular üzerinde araştırmalar yapıyordu.

Bununla birlikte İskender’in yanı sıra bir çok soylu ailenin çocuğuna da ders veren Aristo, Mieza’da ‘Orman Perilerinin Korusu’ adında bir okul kurdu.

Bilgi Adamı Aristotales – Aristo ve Büyük İskender

Aristo ve Büyük İskender’in bir araya gelmeleri, tarihteki en önemli birlikteliklerden biridir. ”Biri dünyayı elinde tutacak güç ve iradeye, diğeri ise dünyayı keşfedecek ve insan düşüncesinde yeni bir dünya yaratacak dehaya sahipti.”

Büyük saygı duyulan Aristo’ya, Kral II. Filip (Makedonya Kralı) de hürmet etti. Ve oğlunun eğitmeninin doğduğu, kısa bir süre önce savaşta yıkılan Stagira şehrini yeniden kurdu.

Büyük İskender’in Aristo’ya olan sevgisi ve hayranlığı öğrenciliğinden sonra da devam etti. ” Babama hayatımı borçluyum, Aristo’ya ise değerli bir hayat sürme bilgisini” diyerek ona olan sevgisini dile getiren Büyük İskender ; adamlarını onun emrine vererek dilediği gibi araştırma yapmasına olanak sağlamıştı. Hatta, Aristo’nun elde etmeye gücünün yetmeyeceği bir çok değerli el yazmasını ona sağlamıştı.

Büyük İskender Asya fethine çıktığı sırada, o çağda dünyanın kültür merkezi olan Atina’ya dönen Aristo, Lyceum adı verilen bir okul açtı. Çağın en büyük bilgesi olarak ün salmış olan Aristo’ya dünyanın dört bir yanından öğrenciler akın etmeye başladı.

Bilgi Adamı Aristotales – Bilime Bağlı Kalarak Ders Verirdi

Artık Biyoloji, Aristo’nun çıkış noktasıydı. Felsefesi de bu nedenle gerçeklere ve bilime bağlı kaldı. Ayrıca öğrencilerine, doğa içinde gezintilere çıkarak ders verir, doğadaki canlılar üzerinde geniş araştırmalar yapardı.

Daha sonrasında Büyük İskender’in Babil’de ölümü üzerine, koruma kalkanı üzerinden kalkan Aristo’yu dinden uzak olmakla suçladılar. Sokrates’in sonuna uğramamak için Atina’dan ayrılıp Chalcis adasına sığındı ve kısa bir süre sonra M.Ö. 322’de burada öldü.

Aristo’nun felsefesi, Thomas Aquinas, Dante Alighieri, Herbert Spencer ve Johann Wolfgang von Goethe gibi bir çok büyük insanı etkilemiştir.

İslam Düşünürlerini Etkiledi

Aristo, Ortaçağ’ın düşünce temeli olan skolastik sistemin kurucusu olmuş ve Hristiyanlığı olduğu kadar, Farabi, İbni Sina, İbni Ruşd gibi büyük İslam düşünürlerini de derinden etkilenmiştir.

Birçok farklı alanda eser veren Aristo’nun, insanlığın düşünce tarihinde, ışık tutmadığı hiç bir alan yoktur.

Temel Eserleri ;

Mantık üzerine

Organon (Mantık üzerine bütün yazdıkları):

Kategoriler (Categoriae)

Yorum Üzerine (De Interpretatione)

Prior Analitik (Analytica Priora)

Posterior Analitik (Analytica Posteriora)

Bilimsel Eserleri

Fizik (Physica)

Ruh Üzerine (De Anima)

Hayvanların Tarihi (Historia Animalium)

Evrim Skalası,Evrim Basamakları,Doğa Cetveli (Scala Naturae)

Hayvanların Kısımları (De Partibus Animalium)

Hayvanların Gelişimi (De Incessu Animalium)

Küçük Doğal Şeyler (Parva Naturalia)

Hayvanların Hareketi (De Motu Animalium)

Hayvanların Oluşumu (De Generatione Animalium)

Mekanik (Mechanica)

Gökyüzü Üzerine (Mereorologia)

Metafizik

Metafizik (or Metaphysica)

Etik üzerine

Nicomakos’a Etik (Ethica Nicomachea)

Eudemos’a Etik (Ethica Eudemia)

Politika (Politica)

Estetik

Retorik (Ars Rhetorica)

Poetika (Ars Poetica)

Arabistanlı Lawrance Kimdir? Yazımız için tıklayınız.

CharLes Darwin hakkındaki yazımızı okumak için tıklayınız.